Wszystkie wpisy, których autorem jest Szwejk

Pozostałe samochody Mariana Paździocha

W poprzednim artykule opisaliśmy najsłynniejszy samochód Mariana Paździocha – Wartburga o numerze rejestracyjnym WRA 2876. Jednak najsłynniejszy sprzedawca gaci w Polsce posiadał jeszcze kilka innych samochodów o których wspomniano w serialu, zazwyczaj tylko w jednym odcinku.

Czytaj dalej Pozostałe samochody Mariana Paździocha

Wartburg Paździocha

Choć w serialu pojawiło się dotychczas wiele samochodów, to niewątpliwie najsłynniejszym z nich jest Wartburg należący do Mariana Paździocha. Po tym jak pokazano widzom mieszkanie Paździochów, pustostan, a także piętro i mieszkanie Boczka, Wartburg pozostał jednym z niewielu elementów serialu o których często się wspomina, ale dotąd nie zostały pokazane. O kolejnych szczegółach najsłynniejszego Wartburga w Polsce możemy dowiedzieć się z krótkich fragmentów pojedynczych odcinków.

Czytaj dalej Wartburg Paździocha