Archiwum kategorii: Sezon 03 [155-171]

155 Happy family

Opis_odc

Marian Paździoch uświadamia Waldkowi i Mariolce, że są zaniedbywani przez swoich rodziców. Oferuję Kiepskim umowę, która ma polepszyć ich życie rodzinne. Niestety dzieje się zupełnie inaczej.

155

Czytaj dalej 155 Happy family

156 G8

Opis_odc

Zbliża się szczyt G8. Ferdek i sąsiedzi zauważają w kamienicy ludzi wielu narodowości, którzy wchodzą do drzwi Mariana Paździocha. Spotkanie zostaje przeniesione do domu Kiepskich, gdyż u Paździochów jest nieprzyjemny zapach…

156

Czytaj dalej 156 G8

157 Lucyferdek

Opis_odc

Rozalia Kiepska podczas seansu koziołka matołka zostaje skuszona przez diabła. Ferdek i Waldek razem są świadkami ”zabaw” między diabłem, a Babką. Opuszczają mieszkanie. Halina ma pretensje do Ferdka, że nie powstrzymał obojga. Każe sprowadzić Babkę z piekła.

157

Czytaj dalej 157 Lucyferdek

158 Zamianka

Opis_odc

Marian Paździoch stwierdza, że jego życie jest nudne. Wpada na ciekawy pomysł – postanawia zamienić się z Ferdynandem Kiepskim meblami, ubraniami a nawet pracą i małżonką.

158

Czytaj dalej 158 Zamianka

159 Andropauza

Opis_odc

Ferdek budzi się z przeczuciem, że nic mu się nie chce. Halinka pomaga mu odzyskać chęć życia. Okazuje się, że stan Ferdka ma niekorzystny wpływ nie tylko na jego organizm.

159

Czytaj dalej 159 Andropauza

160 Zbrodnia i kara

Opis_odc

Paździochowa nie chce wpuścić pijanego męża do domu. Marian zwraca się więc z prośbą o przenocowanie do Kiepskich. Ci wkładają go do kanapy. Następnego dnia okazuje się, że Halina kupiła nową kanapę, a poprzednią zaleciła spalić. Ferdek i Waldek są załamani twierdząc, że Paździoch spalił się razem ze starym tapczanem.

Odc160

Czytaj dalej 160 Zbrodnia i kara

161 Balcyrewicz musi odejść…

Opis_odc

Mieszkańcy kamienicy są rozgoryczeni poziomem swojego życia. Twierdzą, że za ich nieszczęścia odpowiada minister Balcyrewicz. Zdesperowani sąsiedzi postanawiają zostać rozbójnikami.

161

Czytaj dalej 161 Balcyrewicz musi odejść…

162 Krypta

Opis_odc

Mieszkańcy kamienicy szukają godnego miejsca pochówku. Namawiają do tego Ferdka. Bohater dowiaduje się, że nie ma dla niego miejsca na cmentarzu. Zrozpaczony postanawia podjąć wszelkich starań, alby pokonać konkurencję i zdobyć możliwość pochówku w krypcie.

162

Czytaj dalej 162 Krypta

163 Humor telewizyjny

Opis_odc

Ferdkowi nie podoba się humor telewizyjny. Jest wręcz oburzony fatalną sytuacją polskich programów rozrywkowych. Razem z Waldkiem i Boczkiem rozmyśla nad stworzeniem nowego serialu komediowego.

163

Czytaj dalej 163 Humor telewizyjny

164 Benefis

Opis_odc

Marian Paździoch przechodzi na emeryturę po kilkudziesięciu latach ciężkiej pracy na bazarze. Ferdynand Kiepski potrafi organizować huczne zabawy, dlatego Helena Paździochowa prosi go o zrobienie przyjęcia z okazji benefisu Paździocha, na którym nie zabraknie licznych atrakcji.

164

Czytaj dalej 164 Benefis