Archiwum kategorii: Sezon 04 [172-202]

182 Biały miś

Opis_odc

Rodzina Kiepskich otrzymuje deputaty z racji zorganizowania przez rząd akcji pomocy najbiedniejszym polskim rodzinom. Marian Paździoch i Arnold Boczek są wstrząśnięci. Uważają, że to niesprawiedliwe, by bezrobotny dostawał hojne podarki, a uczciwy nic.

Odc182

Czytaj dalej 182 Biały miś

183 Pląs

Opis_odc

Arnold Boczek chce się nauczyć tańczyć, gdyż musi się pokazać z dobrej strony na balu z okazji 30-lecia działalności zakładu, w którym pracuje. Boczek przychodzi z tym problemem do sąsiadów, a w szczególności do Ferdka i Waldka. Każdy chce nauczyć Boczka innego tańca, jednak nauka nie idzie łatwo.

Odc183

Czytaj dalej 183 Pląs

184 Tyrtum pyrtum

Opis_odc

Ferdynand Kiepski i Arnold Boczek dochodzą do wniosku, że Marian Paździoch nie umie pić wódki, dlatego postanawiają go nauczyć tego fachu. Wkrótce potem Kiepski zakłada szkołę picia wódki, co jest spowodowane namową ze strony sąsiadów. Następnie dochodzi do pojedynku Polska – Rosja w ilości wypitej wódki.

184

Czytaj dalej 184 Tyrtum pyrtum

185 Korumpcja

Opis_odc

Ferdek spotyka na korytarzu Paździocha, montującego na ścianie obraz. Dochodzi do sporu między sąsiadami, ponieważ Kiepski żąda od Paździocha, aby zlikwidował obraz. Wkrótce Paździoch umila sąsiadom życie w jeszcze inny sposób, tworząc nawet sąsiedzką unię. Wszystko to nie podoba się Ferdkowi.

Odc185

Czytaj dalej 185 Korumpcja

186 Śmietnik historii

Opis_odc

Pewnego dnia Halina każe Waldkowi wyrzucić śmieci. Na korytarzu Cyc spotyka Paździocha, który chce dokonać przeglądu śmieci z jego wiadra. To samo robi ze śmieciami Boczka. Wkrótce mieszkanie Paździocha staje się wielkim śmietnikiem.

Odc186

Czytaj dalej 186 Śmietnik historii

187 Lunatyk

Opis_odc

Pewnej nocy sypialnię Kiepskich nawiedza Arnold Boczek. Wkrótce jednak spostrzegają, że Boczek lunatykuje. Następnego dnia Ferdynand dowiaduje się, że kilka dni temu w nocy otyły sąsiad odwiedził również Mariolę i Helenę Paździochową. Ferdynand Kiepski i Marian Paździoch postanawiają złapać Boczka na gorącym uczynku. Spostrzegają jednak pewną zaletę lunatykowania Arnolda.

Odc187

Czytaj dalej 187 Lunatyk

188 Pielgrzymka

Opis_odc

Babka Kiepska planuje udać się na pielgrzymkę do Częstochowy. Z tego faktu niezmiernie zadowolony jest Ferdynand. Niestety babcia zostaje poszkodowana i jej plany zostają pokrzyżowane. Kiepski wraz z synem postanawiają wówczas zorganizować pielgrzymkę na korytarzu.

Odc188

Czytaj dalej 188 Pielgrzymka

189 Emigranci

Opis_odc

Halina postanawia wyemigrować wraz z rodziną do Kanady, gdzie znajdzie dobrze płatną pracę. Ferdynand miałby w Kanadzie zająć się odśnieżaniem. Sąsiadów Kiepskich również nachodzi chęć wyjazdu z Polski. Jedynym mieszkańcem kamienicy, który patriotycznie postanawia zostać w Polsce jest Ferdynand, który wie co zrobić aby zatrzymać falę emigracji.

189

Czytaj dalej 189 Emigranci

190 Krawczyk

Opis_odc

Podczas spożywania alkoholu Waldek i Ferdek dochodzą do wniosku, iż Arnold Boczek jest podobny do słynnego piosenkarza, Krzysztofa Krawczyka. Boczek bierze te słowa głęboko do siebie, zaczyna zachowywać się jak gwiazda i upodabnia się do Krawczyka.

Odc190

Czytaj dalej 190 Krawczyk

191 Mężowie i żony

Opis_odc

Ferdkowi przeszkadzają długie rozmowy telefoniczne Haliny. Natomiast Paździochowi przeszkadza to, że jego żona, Helena, nic nie mówi, tylko myśli. Marian stwierdza, że kobiety rozmową wyładowują złą energię. Właśnie następuje wybuch Heleny. Po kilku wybrykach żony Paździoch z Ferdkiem postanawiają wygadać Helenę za pomocą… żony Ferdka, Haliny.

191

Czytaj dalej 191 Mężowie i żony