192 Plan dnia

Ferdynand jest niezorganizowany, nie ma własnego planu dnia, co jest powodem sporu między nim a jego żoną Haliną, która za przykład stawia mu Mariana Paździocha....

191 Mężowie i żony

Ferdkowi przeszkadzają długie rozmowy telefoniczne Haliny. Natomiast Paździochowi przeszkadza to, że jego żona, Helena nic nie mówi, tylko myśli. Marian stwierdza, że kobiety rozmową wyładowują...

190 Krawczyk

Podczas spożywania alkoholu Waldek i Ferdek dochodzą do wniosku, iż Arnold Boczek jest podobny do słynnego piosenkarza, Krzysztofa Krawczyka. Boczek bierze te słowa głęboko do...

189 Emigranci

Halina postanawia wyemigrować wraz z rodziną do Kanady, gdzie znajdzie dobrze płatną pracę. Ferdynand miałby tam zająć się odśnieżaniem. Sąsiadów Kiepskich również nachodzi chęć wyjazdu z...

188 Pielgrzymka

Babka Kiepska planuje udać się na pielgrzymkę do Częstochowy. Z tego faktu niezmiernie zadowolony jest Ferdynand. Niestety, babcia zostaje poszkodowana i jej plany zostają pokrzyżowane. Kiepski...

187 Lunatyk

Pewnej nocy sypialnię Kiepskich nawiedza Arnold Boczek. Wkrótce jednak spostrzegają, że Boczek lunatykuje. Następnego dnia Ferdynand dowiaduje się, że kilka dni temu w nocy otyły...

186 Śmietnik historii

Pewnego dnia Halina każe Waldkowi wyrzucić śmieci. Na korytarzu Cyc spotyka Paździocha, który chce dokonać przeglądu śmieci z jego wiadra. To samo robi ze śmieciami...

185 Korumpcja

Ferdek spotyka na korytarzu Paździocha, montującego na ścianie obraz. Dochodzi do sporu między sąsiadami, ponieważ Kiepski żąda od Paździocha, aby zlikwidował obraz. Wkrótce Paździoch umila...

184 Tyrtum pyrtum

Ferdynand Kiepski i Arnold Boczek dochodzą do wniosku, że Marian Paździoch nie umie pić wódki, dlatego postanawiają go nauczyć tego fachu. Wkrótce potem Kiepski zakłada...

183 Pląs

Arnold Boczek chce się nauczyć tańczyć, gdyż musi się pokazać z dobrej strony na balu z okazji 30-lecia działalności zakładu, w którym pracuje. Przychodzi z...