224 Kamasuntra

Halinka poddaje Ferdka psychotestowi. Okazuje się, że Kiepski jest idealnym przykładem impotenta. Mężczyzna postanawia dowiedzieć się o tym czegoś więcej w internecie. Z pomocą przychodzi...

223 Sandały ojca Gaudentego

Marian Paździoch kupuje sandały ojca Gaudentego, które przynoszą mu szczęście. Mieszkańcy kamienicy są zachwyceni magicznym obuwiem, jedynie Ferdek szczęście przynoszone przez sandały uważa za bzdurę.

222 Chór

Paździoch podsłuchuje pod kiblem śpiewu jego sąsiada, Arnolda Boczka. Marian mówi również, że obydwoje sąsiadów – Ferdek i Boczek mają wspaniałe głosy. Paździoch postanawia utworzyć...

221 Kinematograf

Marian Paździoch postanawia zrobić film, który ukaże zły stan polskiego społeczeństwa. Głównym bohaterem jego filmu ma być mężczyzna o cechach Ferdynanda Kiepskiego. Oburzony Kiepski pisze...

220 Szkielet fon Bibersztajna

Na podwórku kamienicy Kiepskich wykopano szkielet. Wzbudza to prawdziwą sensację wśród mieszkańców, szczególnie u Boczka, który sieje wśród lokatorów grozę twierdząc, że kamienica stoi na...

219 Zaczadzony umysł

Ferdynand pali zbyt dużo papierosów, co jest powodem wywołania u niego choroby zaczadzenia umysłu. Do głównych objawów choroby należy udawanie przez Kiepskiego różnych wysoko postawionych...

218 Kolke mizerere

Pewnego dnia wychodzi na jaw, że Arnold Boczek notorycznie oszukuje innych. Jego kłamstwa zaczynają niepokoić sąsiadów. Wkrótce okazuje się, że Boczek cierpi na chorobę zwaną...

217 Krytyk

Ferdynandowi nie podoba się program nadawany w telewizji. Zostaje więc krytykiem. Krytykuje wszystko i wszystkich. W swoim fachu jest niedościgniony… do czasu, gdy Marian Paździoch...

216 Czarna dziura

Ferdek cierpi na bezsenność. Dowiaduje się, że tą samą przypadłość ma jego sąsiad, Marian Paździoch. Sąsiedzi organizują nocne spotkania na dachu kamienicy, podczas których podziwiają...

215 Matka jest tylko jedna

Mariana Paździocha ma odwiedzić jego matka. Paździoch wynajmuje dla niej zakwaterowanie u Kiepskich, gdyż kobieta żyje w przekonaniu, że jej syn Marian jest księdzem. Podczas...