Archiwum kategorii: Podsumowania sezonów

PODSUMOWANIE 1 SEZONU

Sezon1

http://kiepscy.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/osezonie.jpg

Sezon 1. był najdłuższym sezonem serialu. Składało się na niego aż 145 odcinków. Pierwsze trzy były odcinkami pilotażowymi. Wyemitowano je w drugiej połowie marca 1999 roku. Kolejne epizody ukazywały się od września tego samego roku aż do kwietnia roku 2003. W pierwszej części tego sezonu odcinki kręcone były w jednej z wrocławskich kamienic, następnie produkcję przeniesiono do studia. Również w tej serii wystąpiła największa liczba aktorów epizodycznych oraz różni scenarzyści, m.in. Janusz Sadza czy Robert Lewandowski.

W każdym ze 145. odcinków serii wystąpili:

– Andrzej Grabowski jako Ferdek

Czytaj dalej PODSUMOWANIE 1 SEZONU

PODSUMOWANIE 2 SEZONU

sezon2

osezonie

2. sezon „Świata według Kiepskich” według podziału przyjętego na forum i w serwisie Ipla jest najkrótszym ze wszystkich i składa się z zaledwie 9. odcinków (146-154). Premierowo pokazywane były w telewizji Polsat od połowy kwietnia do czerwca 2003 roku. Jest to jedyny sezon, w którym występował Ziomek – bratanek Ferdka. Można przypuszczać, że powodem jego pojawienia się był wyjazd Waldka, bowiem te dwie postacie nigdy nie zagrały razem w żadnym odcinku. Zniknięcie Ziomka nigdy nie zostało wytłumaczone – po raz ostatni wystąpił on w odcinku 154 Kraina obfitości.

W każdym z 9. odcinków serii wystąpili:

– Andrzej Grabowski jako Ferdek
– Marzena Kipiel-Sztuka jako Halina
– Ryszard Kotys jako Paździoch

Czytaj dalej PODSUMOWANIE 2 SEZONU

PODSUMOWANIE 3 SEZONU

s3

http://kiepscy.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/osezonie.jpg

3. sezon „Świata według Kiepskich” składał się z 17. odcinków (155-171), które emitowane były od marca do czerwca 2004 roku. Ostatni odcinek – „Układ” miał swoją premierę telewizyjną razem z odcinkami kolejnego sezonu, a więc jesienią 2004 r.  W tej serii w mieszkaniu Kiepskich odbył się szczyt G8, Marian Paździoch świętował przejście na emeryturę, a innym razem mężczyzn z kamienicy porwało UFO. Wraz z rozpoczęciem tego sezonu po kilkumiesięcznej przerwie do serialu wrócił Bartosz Żukowski.

W każdym z 17. odcinków serii wystąpili:

– Andrzej Grabowski jako Ferdek
– Marzena Kipiel-Sztuka jako Halina
– Ryszard Kotys jako Paździoch

Czytaj dalej PODSUMOWANIE 3 SEZONU

PODSUMOWANIE 4 SEZONU

4s

osezonie

4. sezon „Świata według Kiepskich” składa się z 31. odcinków (172-202) pokazywanych premierowo od września do grudnia 2004 oraz od marca do czerwca 2005. Jest to ostatni sezon nadany przed roczną przerwą. Pierwotnie odcinek 202. miał być w ogóle ostatnim odcinkiem w historii serialu, jednak po roku podjęto decyzję o kontynuacji sitcomu. W tej serii, a konkretnie w odcinku 190 Krawczyk po raz ostatni przed swoją 6-letnią nieobecnością pojawia się Waldek Kiepski.

W każdym z 31. odcinków serii wystąpili:

-Andrzej Grabowski jako Ferdek
-Ryszard Kotys jako Paździoch
-Dariusz Gnatowski jako Boczek

Czytaj dalej PODSUMOWANIE 4 SEZONU

PODSUMOWANIE 5 SEZONU

s5

osezonie

5. sezon to 42 odcinki (203-244) emitowane premierowo w telewizji Polsat od 13 września 2006 r. do 21 marca 2007 r. Jest to pierwszy sezon nadany po ponadrocznej przerwie. W 2005 roku zapadła decyzja o zdjęciu serialu z anteny, potem jednak się z niej wycofano. Niektóre odcinki 5. sezonu zostały nagrane na długo przed ich emisją, bo już w 2005 roku. W tej serii można zauważyć spore zmiany, które były już widoczne pod koniec 4. serii, jednak nie w aż tak dużym stopniu jak teraz: akcja opiera się w zdecydowanej większości na trójce sąsiadów, dużo rzadziej pojawiają się dodatkowe postacie, które mają duży wpływ na fabułę, ponadto odcinki dotyczą codziennych problemów, nie ma w nich zbyt wiele nadprzyrodzonych czy nierealnych zdarzeń, jak to bywało w poprzednich seriach. Bardzo ograniczone są również wszelkiego rodzaju efekty komputerowe. Jest to ostatni sezon, w którym występuje Krystyna Feldman – ostatni odcinek z jej udziałem to Lista Mariana.

W każdym z 42. odcinków serii wystąpili:

-Andrzej Grabowski jako Ferdek
-Marzena Kipiel-Sztuka jako Halina
-Ryszard Kotys jako Paździoch
-Dariusz Gnatowski jako Boczek

Czytaj dalej PODSUMOWANIE 5 SEZONU

PODSUMOWANIE 6 SEZONU

Sezon6a

http://kiepscy.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/osezonie.jpg

Na 6. sezon przypadają odcinki 245 – 265, które premierowo emitowane były w pierwszej połowie 2007 roku.  W tej serii mogliśmy podziwiać imponującą kolekcję butelek po alkoholu zgromadzoną przez Ferdynanda Kiepskiego, być świadkiem zmiany nazwiska przez Boczka oraz zobaczyć przygotowania Paździocha i Ferdka do skoku na bank. Sezon ten przyniósł także zmiany techniczne. Wśród nich były m.in. zastosowanie bardziej jaskrawego oświetlenia i lepszej jakości kamer do nagrywania scen, wprowadzenie nowych śmiechów czy zmiana dźwięku przejścia scen.

W każdym z 21. odcinków serii wystąpili:

– Andrzej Grabowski jako Ferdek
– Marzena Kipiel-Sztuka jako Halinka
– Ryszard Kotys jako Paździoch

Czytaj dalej PODSUMOWANIE 6 SEZONU

PODSUMOWANIE 7 SEZONU

7s

osezonie

7. sezon „Świata według Kiepskich” to odcinki 266-282 emitowane premierowo w 2007 roku, a częściowo także w 2008. Jest to ostatni sezon wyreżyserowany przez Okiła Khamidova oraz ostatni nagrany w formacie obrazu 4:3. Odcinek 278 „Sylwester bez granic” jest najdłuższym w historii – trwa on bowiem 44 minuty. W tym sezonie po raz pierwszy zostało pokazane piętro, na którym mieszka Boczek; w odcinkach 272 „Lądek Zdrój” oraz 280 „Wrota piekieł”.

W każdym z 17. odcinków serii wystąpili:

– Andrzej Grabowski jako Ferdek
– Marzena Kipiel-Sztuka jako Halinka
– Ryszard Kotys jako Paździoch

Czytaj dalej PODSUMOWANIE 7 SEZONU

PODSUMOWANIE 8 SEZONU

8s

osezonie

Sezon 8. składał się z 15 odcinków, a emitowany był w 2008 roku. W tej serii mogliśmy oglądać m.in. zamieszanie w kamienicy związanie z wyborami, wykorzystywanie naiwności Boczka przez Paździocha i Ferdka, zachwyt Ferdynanda nad produktami mięsnymi oraz wprowadzenie się nowej lokatorki. Wart uwagi jest fakt, iż jest to pierwszy sezon w reżyserii Patricka Yoki. Wprowadzono też zmiany oświetlenia, jakości kamer oraz wyglądu Ferdka (głownie chodzi o noszenie przez Andrzej Grabowskiego peruki w związku z ogoleniem głowy na łyso do innej produkcji).

W każdym z 15. odcinków serii wystąpili:

– Andrzej Grabowski jako Ferdek
– Marzena Kipiel-Sztuka jako Halinka
– Ryszard Kotys jako Paździoch
– Dariusz Gnatowski jako Boczek
Czytaj dalej PODSUMOWANIE 8 SEZONU

PODSUMOWANIE 9 SEZONU

9s

osezonie

Sezon 9. miał 10 odcinków, a jego premiera miała miejsce w pierwszej połowie 2009 roku. W tymże sezonie Arnold Boczek zatrudnił się w firmie kablociągowej, natomiast Ferdynand postanowił zbudować w salonie elegancki barek i wspominał z Marianem Paździochem czasy swojej młodości.

W każdym z 10. odcinków serii wystąpili:

– Andrzej Grabowski jako Ferdek
– Marzena Kipiel-Sztuka jako Halinka
– Ryszard Kotys jak Paździoch
– Dariusz Gnatowski jako Boczek
Czytaj dalej PODSUMOWANIE 9 SEZONU

PODSUMOWANIE 10 SEZONU

10s

osezonie

Na sezon 10. składa się 15 odcinków (308-322) emitowanych premierowo jesienią 2009 roku. W tej serii m.in. Halina urządziła sobie z koleżankami babski wieczór, Paździoch z Ferdkiem pojechali „na dziewczyny”, a Boczek zaczął być w kilku miejscach naraz. Sezon zakończyły dwa tematyczne odcinki – jeden o Bożym Narodzeniu (321 „Opowieść wigilijna”) oraz drugi – sylwestrowy (322 „Sylwester narodów”).

W każdym z 15. odcinków serii wystąpili:

-Andrzej Grabowski jako Ferdek
-Marzena Kipiel-Sztuka jako Halina
-Ryszard Kotys jako Paździoch
-Dariusz Gnatowski jako Boczek
Czytaj dalej PODSUMOWANIE 10 SEZONU