A gdyby tak… Helena Kiepska i Halina Paździoch?

halinaipazdzioch

Każdy z bohaterów naszego serialu ma inny, wyróżniający go charakter. Nikt nie jest taki sam – również serialowi małżonkowie – państwo Kiepscy i państwo Paździochowie. Halina to w gruncie rzeczy dobra kobieta, bardzo wyrozumiała i cierpliwa, utrzymuje swojego męża nieroba – Ferdynanda. Helena natomiast jest ostra, mało tolerancyjna i niechętna na kompromisy, trzyma krótko przebiegłego, chytrego i sprytnego Mariana Paździocha. A co by się mogło stać, gdyby Marian ożenił się z Haliną, a Ferdek z Heleną? Czy takie połączenie by było w ogóle możliwe?

Na początku przyjmijmy, że przed ślubem narzeczeni by się bardzo kochali i by nie znali tak dobrze swoich drugich połówek, jak po ślubie. Wtedy by mogło dojść do zawarcia małżeństwa. Jak by wyglądało życie Ferdka? Z Haliną można powiedzieć, że ma wręcz jak w raju. Mimo, że nie toleruje ona pijaństwa i nieróbstwa męża i wielokrotnie grozi mu adwokatem, to tak naprawdę Ferdek nigdy nie został przez nią na stałe wyrzucony z domu. To musi o czymś świadczyć. Czy równie dobrze byłoby mu z Heleną? Można przypuszczać, że nie, bowiem Paździochowa wielokrotnie mówiła w rozmowach z Haliną, że na jej miejscu już dawno by zabiła męża i chyba wcale nie żartowała. Gdyby Ferdkowi postawiła ulitmatum, że albo znajdzie pracę, albo wynocha z domu, to raczej by go dotrzymała i Ferdek najprawdopodobniej stałby się bezdomnym. Możliwe też, że nawet by nie żył, bo pewne jest, że Helena by nie tolerowała takiego zachowania jakie na co dzień przejawia Ferdek. Marian pracuje, zarabia, a mimo to i tak jest źle traktowany przez żonę.

No właśnie, Paździoch. A jak mogłoby wyglądać jego życie z Haliną? Zapewne lepiej niż z Heleną. Jedyne, czego Halina mogłaby się czepiać, to pijaństwo Mariana, bo pracę przecież ma na bazarze. Nie można też wykluczyć opcji, że Paździoch by się czuł swobodniej przy Halinie w kwestiach finansowych, Helena jednak interesuje się pieniędzmi i jest równie chytra jak jej mąż. Halina raczej chytrości nigdy nie przejawiała i możliwe, że by aż tak nie kontrolowała Paździocha i nie żądała od niego jedynie pieniędzy.

Być może kiedyś powstanie odcinek opowiadający o zamianie żon. Podobny motyw pojawił się w odcinkach Zamianka oraz Jesień średniowiecza.  Na razie więc możemy tylko gdybać jak by wyglądało życie naszych bohaterów, gdyby ich los potoczył się inaczej i mieli zupełnie inne drugie połówki.