394 Erotikon

Ferdek otrzymuje w prezencie od Badury radyjko tranzystorowe. Jednak nie jest ono zwykłe – ma kształt kobiecych piersi. Kiepski staje się gorliwym słuchaczem – zabiera...

400 Ciapciaki

Halina Kiepska znajduje w chipsach kupon. Jest na nim napisane, że wygrała trzy tysiące złotych. Wraz z Ferdynandem i dziećmi kupuje nowe paczki w nadziei,...