333 Łonderpoland

Marian Paździoch stwarza Łonderpoland – idealny świat, w którym wszyscy ludzie są równi i żyją bez wszelkich dóbr współczesnego świata. Pojawia się jednak pewien problem...

334 Wielkij konstruktjor

Halina zauważa, że Ferdynandowi nie chce się wykonywać nawet najprostszych poleceń po wstaniu z fotela. Kiepski stara się spełnić prośby małżonki za pomocą swojej kreatywności,...

335 Pan Gałganek

Marian Paździoch zaczyna robić dziwne rzeczy: oświadcza się Mariolce, zamyka Boczka w kiblu, a nawet próbuje zabić swoją żonę. Za autora przewinień uważa skarpetkę –...

336 Ósme dziecko stróża

Bliscy Ferdka twierdzą, że przyjaźni się on z Badurą. Ten jednak odpiera zarzuty i mówi, że to menel. Tymczasem Badura prosi Ferdka o zostanie ojcem...

337 Przeterminowani

Przeterminowane mięso, którym handluje Marian Paździoch jest powodem zatrucia, które zasięgiem obejmuje cały naród. Objawem zatrucia jest… zielony kolor skóry.