213 Łabudibuda

Halina i Ferdek są zaskoczeni faktem, iż Helena Paździochowa prowadzi program telewizyjny. Pani Kiepska jest bardzo zazdrosna i wkrótce również zostaje prowadzącą programu rozrywkowego w...

214 Ekolodzy

Pewnego dnia w sąsiedztwie kamienicy Kiepskich rozpoczyna się budowa. Wszyscy mieszkańcy kamienicy zastanawiają się co tam powstanie. Ferdek i Paździoch stają się oprotestować projekt wszelkimi...

215 Matka jest tylko jedna

Mariana Paździocha ma odwiedzić jego matka. Paździoch wynajmuje dla niej zakwaterowanie u Kiepskich, gdyż kobieta żyje w przekonaniu, że jej syn Marian jest księdzem. Podczas...

216 Czarna dziura

Ferdek cierpi na bezsenność. Dowiaduje się, że tą samą przypadłość ma jego sąsiad, Marian Paździoch. Sąsiedzi organizują nocne spotkania na dachu kamienicy, podczas których podziwiają...

217 Krytyk

Ferdynandowi nie podoba się program nadawany w telewizji. Zostaje więc krytykiem. Krytykuje wszystko i wszystkich. W swoim fachu jest niedościgniony… do czasu, gdy Marian Paździoch...

218 Kolke mizerere

Pewnego dnia wychodzi na jaw, że Arnold Boczek notorycznie oszukuje innych. Jego kłamstwa zaczynają niepokoić sąsiadów. Wkrótce okazuje się, że Boczek cierpi na chorobę zwaną...

219 Zaczadzony umysł

Ferdynand pali zbyt dużo papierosów, co jest powodem wywołania u niego choroby zaczadzenia umysłu. Do głównych objawów choroby należy udawanie przez Kiepskiego różnych wysoko postawionych...

220 Szkielet fon Bibersztajna

Na podwórku kamienicy Kiepskich wykopano szkielet. Wzbudza to prawdziwą sensację wśród mieszkańców, szczególnie u Boczka, który sieje wśród lokatorów grozę twierdząc, że kamienica stoi na...

221 Kinematograf

Marian Paździoch postanawia zrobić film, który ukaże zły stan polskiego społeczeństwa. Głównym bohaterem jego filmu ma być mężczyzna o cechach Ferdynanda Kiepskiego. Oburzony Kiepski pisze...

222 Chór

Paździoch podsłuchuje pod kiblem śpiewu jego sąsiada, Arnolda Boczka. Marian mówi również, że obydwoje sąsiadów – Ferdek i Boczek mają wspaniałe głosy. Paździoch postanawia utworzyć...