223 Sandały ojca Gaudentego

Marian Paździoch kupuje sandały ojca Gaudentego, które przynoszą mu szczęście. Mieszkańcy kamienicy są zachwyceni magicznym obuwiem, jedynie Ferdek szczęście przynoszone przez sandały uważa za bzdurę.

224 Kamasuntra

Halinka poddaje Ferdka psychotestowi. Okazuje się, że Kiepski jest idealnym przykładem impotenta. Mężczyzna postanawia dowiedzieć się o tym czegoś więcej w internecie. Z pomocą przychodzi...

225 Demoralizator

Halinka zauważa, że zachowuje się jak Ferdek. W końcu wszyscy zaczynają obwiniać Ferdka za to, że jest nosicielem chamstwa w kamienicy. Postanawiają coś z tym zrobić.

226 Stypa

Umiera wujek Stasiek, krewny Ferdka ze wsi. Jego ostatnią wolą było być pochowanym w mieście. Na rodzinę Kiepskich spada obowiązek urządzenia stypy. Nie jest to...

227 Bezpieczeństwo i higiena życia

W kamienicy pojawia się inspektor i zaczyna uświadamiać sąsiadów co do niebezpieczeństw grożących im na co dzień. Sąsiedzi przechodzą pomyślnie szkolenie i na koniec żegnają...

228 Korzeń piastowski

Ferdynand stwierdza, że polskie produkty są najlepszej jakości. Wkrótce patriotycznie postanawia jeść tylko polską żywność i ubierać się w wyłącznie polską odzież. Bycie wielkim patriotą...

229 Telewidz

Pewnego dnia Halina wracając z pracy spotyka Arnolda Boczka, który informuje ją, że zepsuł się jego telewizor i pyta, czy może przyjść do Kiepskich oglądać...

230 Menda

Ferdek opowiada Halinie, że Paździoch to zwykła menda. Paździoch podsłuchuje całą rozmowę i mówi, że już od lat podsłuchuje sąsiadów w całej kamienicy. Wciąga w...

231 Remoncik

Kamienica przy ulicy Ćwiartki, gdzie mieszka rodzina Kiepskich jest w fatalnym stanie. Ferdynand Kiepski oraz Marian Paździoch za winowajcę uznają Arnolda Boczka, który rzekomo doprowadził...

232 Drapieżnik

Ferdek jest zaniepokojony zachowaniem Paździocha, który od pewnego czasu zachowuje się jak kot. Dzieli się swoim spostrzeżeniem z Boczkiem. Obaj sąsiedzi postanawiają dowiedzieć się, co...