“I co się patrzysz łysa mendo?” O Helence słów kilka…

Przez wiele osób bardzo lubiana, fikcyjna postać czyli Helena Paździoch.

pałys#2

Paździochowa jest z gatunku osób “zabijających wzrokiem” oraz znienawidzona przez swojego męża Mariana Paździocha. Co niesie ta postać? Śmieszne teksty, które rozbawią nie tylko jednego telewidza w całej Polsce, ale też wczucie się w rolę danej postaci. Jednakże cała postać zaczyna ogólnie obumierać zaczynając już 21. sezon.

Teksty całe czas te same, tylko inny wygląd i ubiór, lecz chodzi tutaj o jakość. Za czasów Okiła, Paździochowa była bardzo dyskretna i przede wszystkim złośliwie nastawiona do męża, a do sąsiadów nastawiona z przyjaznym okiem. Gdy Okił opuścił “Kiepskich”, owa postać kompletnie się zmieniła. Teraz nie ma tej świetności Paździochowej tak samo jak w innych głównych postaciach. Z Heleny o dobrym sercu dla innych prócz do Mariana, zamieniła się w starą, jęczącą kobietę, której nic się już nie podoba. Teksty takie jak: “I co się patrzysz łysa mendo?”, “Marian dziadygo!” niestety będą już mało widziane w nowych odcinkach.

pałys_309

Czy Helena wróci do swej świetności, jak kilka lat temu? Nie wiadomo, jednakże cieszyć nas powinno to, że Paździochowa jako jedyna wprowadza dobry humor w nudnym epizodzie.