Wartburg Paździocha

Choć w serialu pojawiło się dotychczas wiele samochodów, to niewątpliwie najsłynniejszym z nich jest Wartburg należący do Mariana Paździocha. Po tym jak pokazano widzom mieszkanie Paździochów, pustostan, a także piętro i mieszkanie Boczka, Wartburg pozostał jednym z niewielu elementów serialu o których często się wspomina, ale dotąd nie zostały pokazane. O kolejnych szczegółach najsłynniejszego Wartburga w Polsce możemy dowiedzieć się z krótkich fragmentów pojedynczych odcinków.

Choć całość samochodu nigdy nie została pokazana, to w kilku odcinkach Paździoch pokazuje części pochodzące z pojazdu:

– w odcinku pt. Rachunek sumienia” była to kierownica…

1

– w odcinku „Robochłop” pojawiła się kierownica, atrapa chłodnicy i reflektor…

2

– kilka sekund później na ekranie pojawia się zwrócona przez Robochłopa wycieraczka…

3

– w odcinku „Spółdzielnia radiowęzeł” Paździoch występuje trzymając w rękach koło i wycieraczkę Wartburga. Możemy się dowiedzieć, że wycieraczka to produkt firmy Bosch, a wprawne oko rozpozna legendarną oponę D-124:

4

– w odcinku „Kolke mizerere” Paździoch pompuje koło swojego samochodu:

5

Spekulacje dotyczące Wartburga z czołówki

Wiele fanów serialu uważa, że choć samochód Paździocha nigdy nie pojawił się w serialu, można go zobaczyć w czołówce. Kiedy kamera odwraca się od śpiewającego piosenkę tytułową członka zespołu Big Cyc, przez ułamek sekundy widzimy ośnieżonego, żółtego Wartburga 353 bez zderzaków. Nie wiadomo jednak, czy na pewno ten samochód posłużył twórcom serialu jako inspiracja przy wybieraniu pojazdu dla Mariana.

6

W odcinku „Zrób sobie babkę” widać przez okno żółtego Wartburga 353 z czarnymi zderzakami. Nie wiadomo czy jest to pojazd pojawiający się w czołówce.

7

Tablice rejestracyjne

W odcinku „Szkielet fon Bibersztajna” dowiadujemy się, że Wartburg Paździocha ma numery rejestracyjne WRA 2876. Są to tablice rejestracyjne starego typu (tzw. czarne, informuje nas o tym układ znaków trzy litery – cztery cyfry) pochodzące z byłego województwa wrocławskiego. Wyróżnik WRA jest pierwszym według kolejności wydawania wyróżnikiem z tego województwa, zatem możemy wywnioskować, że Paździoch zakupił i zarejestrował Wartburga w drugiej połowie lat 70.

Podsumowanie

Po zapoznaniu się ze wszystkimi faktami dotyczącymi Wartburga, możemy pokusić się o dedukcję mającą poprowadzić nas do odtworzenia choć w wyobraźni jego wyglądu. Numer rejestracyjny Wartburga pochodzi z połowy lat 70. (1976 lub 77 rok), więc możemy wykluczyć posiadanie przez Paździocha późniejszych modeli 353S i 1.3. Pokazywane przez Paździocha części samochodu, jak koło, reflektor i atrapa chłodnicy wykluczają starsze modele 311, 312 i 313. Wobec tego zyskujemy pewność,  że pojazdem Mariana jest model 353 lub nowszy 353W. Atrapę chłodnicy samochodu widzimy tylko z tyłu, więc nie ma pewności czy z przodu jest czarna czy chromowana. Pamiętajmy też, że Paździoch wzorem wielu posiadaczy samochodów w PRL mógł wyposażyć swoje cacko w elementy pochodzące z nowszego modelu. To wszystko daje nam możliwość utożsamiania pojazdu Paździocha z Wartburgiem z czołówki lub z odcinka „Zrób sobie babkę”. Dopóki jednak twórcy nie zdecydują się pokazać Wartburga w serialu nasze domysły pozostają w sferze gdybania, a wygląd Wartburga pozostaje dla nas nieodgadnioną zagadką.