Zmiany w scenografii

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że w kamienicy Kiepskich w zasadzie nic się nigdy nie zmieniło. Nie jest to jednak prawda, bowiem po pewnym czasie wymieniono niektóre elementy wystroju. Oto przykłady najbardziej zauważalnych zmian w scenografii:

Pierwsza z nich nastąpiła bardzo szybko, bo już w 4. odcinku. Wtedy też po raz pierwszy u Kiepskich w pokoju pojawiły się te meble, które mają oni do dziś:

Meble w odcinkach 1-3:
meble1

Meble od odcinka 4:
meble2

W 2000 roku serial zaczęto nagrywać już nie w prawdziwej kamienicy, a w ATM Studio. Na pierwszy rzut oka nie widać żadnej różnicy w scenografii pomiędzy odcinkami z kamienicy, a tymi ze studia. Jedynym takim elementem jest szerszy korytarz w studio oraz większa odległość drzwi Kiepskich od bocznej ściany.

Korytarz w prawdziwej kamienicy:
korytarz1

Korytarz w studio:
korytarz2

Kolejne istotne zmiany w wyglądzie otoczenia Kiepskich nastąpiły w 6. sezonie (od odc. 245). Wtedy też drzwi Paździochów zostały pomalowane na kolor bladoróżowy, z WC zniknął napis “W kupie siła”, a u Kiepskich w kuchni pojawiły się nowe zasłony.

Na powyższym zdjęciu widać jak wyglądały drzwi Paździocha do odc. 244, a tak wyglądały od odcinka 245 do 352:
drzwi

Zasłony w kuchni do odcinka 244:
zaslony1

Zasłony w kuchni od odcinka 245 (od odc. 317 zsunięte na boki i spięte, potem zmieniane):zaslony2

W odcinku 298. wymieniono witraż w drzwiach prowadzących na klatkę schodową:

Witraż do odcinka 297:
witraz1

Witraż od odcinka 298:
witraz2

Kolejne istotne zmiany w scenografii nastąpiły w odcinku 353. Wtedy też drzwi od WC oraz do Paździocha zostały pomalowane na biało, a na drzwiach Kiepskich i Paździochów pojawiły się nowe tabliczki z nazwiskami:

drzwi do WC do odcinka 352:
witraz1

drzwi do WC od odcinka 353 (w 380. ponownie pojawił się na nich napis “WC”):
wc2

drzwi Paździocha od odcinka 353:
drzwi2

Tabliczki na drzwiach Kiepskich i Paździochów do odcinka 352:
tabliczka1
pazdziochy1

Tabliczki na drzwiach Kiepskich i Paździochów od odcinka 353:
tabliczka2
pazdziochy2

Od odcinka 481. Kiepscy mają zupełnie nowe łóżko w sypialni:

Łóżko do odcinka 480:
lozko1

Łóżko od odcinka 481:
lozko2

Ponadto na przestrzeni lat zmieniane były inne rzeczy, jak np. lampy na ścianie korytarza, cerata w kuchni czy dywan w salonie.